Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód przyjmuje oferty pracy dla uchodźców z Ukrainy.
Informację w sprawie zatrudnienia obywateli Ukrainy można uzyskać pod numerem telefonu 42 253 15 15.
Druk zgłoszenia oferty pracy znajduje się poniżej w sekcji załączniki.

Załączniki
Informacja dla uchodźców z Ukrainy (pdf, 1237 KB)
Інформація для біженців з України (pdf, 1156 KB)
Zgłoszenie oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód (pdf, 113 KB)

Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo oraz minimalizację zagrożenia zakażeniem koronawirusem, informujemy, że do odwołania:

rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywać się będzie w godzinach 830 - 1400

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów:

42 253 15 12 lub 42 253 15 14 - gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn

44 714 13 54 wew. 28 - gmina Koluszki


Nadal obowiązują terminy wizyt osób bezrobotnych w Urzędzie określone w Indywidualnym Planie Działania, chyba że ich forma i/lub termin zostaną zmienione przez przydzielonego każdej zarejestrowanej osobie doradcę klienta.

Komunikat bezpieczeństwa

BĄDŹ CZUJNY!!!!

Coraz częściej oszuści podszywają się pod banki, różne instytucje, dzwonią bądź wysyłają sms-y w celu wyłudzenia Twoich danych.


PAMIĘTAJ!

Nigdy nie przesyłamy linków w sms-ach! Nigdy nie prosimy o kontakt na numery sieci komórkowych!

Kontaktuj się z nami osobiście, poprzez portal praca.gov.pl bądź poprzez numery telefonów lub adres e-mailowy podane na stronie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód.

Więcej informacji na temat cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje do 31 grudnia 2023 roku program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód.
„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy,
będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej".

Powrót

Nabór - PFRON Refundacje

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Logo Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, w skład którego wchodzi oddział w Koluszkach, realizuje ustawowe działania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu obsługując mieszkańców:

  • gmin Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol, Nowosolna w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód w Łodzi
  • z terenu miasta i gminy Koluszki w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 36

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę