Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.

Nabór KFS

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach od 27.11.2017 r. do 30.11.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego . Wnioski należy składać  w pokoju 122  w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52. Aby...

Nabór KFS

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu 09.11.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego . Wnioski należy składać  w pokoju 122  w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52. Aby skorzystać ze środków...

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn.  „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie...

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

Rodzaj Kontaktu Szczegóły
Adres 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52
Numery telefonów (0-42) 253-15-00
Faks (0-42) 676-29-45
email sekretariat@puplodz.pl
lolo@praca.gov.pl
 

Kontakt z poszczególnymi działami urzędu

Nazwa Stanowisko Nazwisko Telefon email pokój
  p. o. Dyrektora Arkadiusz Niecka 253-15-00   124
Sekretariat,
Kancelaria Urzędu
    253-15-00
fax 676-29-45
sekretariat@puplodz.pl 124
  Główny Księgowy Bogusław Śwituniak 253-15-06 boguslaw.swituniak@puplodz.pl 129
Dział Księgowości Kierownik Małgorzata Rusinkiewicz 253-15-09
253-15-10
ksiegowosc@puplodz.pl 125
Dział Obsługi, Świadczeń i Odwołań Kierownik Grażyna Rzeźnik 253-15-15

posrednictwo@puplodz.pl

grazyna.rzeznik@puplodz.pl

128
Odwołania    
Rejestracja   253-15-12

renata.krupinska@puplodz.pl

017
Pośrednictwo pracy   253-15-13
253-15-14

zofia.sojka@puplodz.pl

danuta.sapinska@puplodz.pl

wojciech.milczewski@puplodz.pl

021
Dział 
Rynku Pracy
Kierownik Monika Skrzypczyk 253-15-03
253-15-04
rynekpracy@puplodz.pl
monika.skrzypczyk@puplodz.pl
122
Szkolenia    
Refundacje
miejsc pracy
   
Staże
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Dotacje na działalność gospodarczą 
 

253-15-03
253-15-04

  122
Doradcy zawodowi   253-15-07 doradcy@puplodz.pl 020
Dział Kadr
i Organizacji
Kierownik Katarzyna Padkowska 253-15-08 kadry@puplodz.pl
katarzyna.padkowska@puplodz.pl 
127
Zamówienia publiczne  
Samodzielne Stanowisko
ds. Informatyki
Informatyk Paweł Gajda 253-15-05 it@puplodz.pl  131

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód oddział w Koluszkach

Kontakt Szczegóły
Adres 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 36
Numer telefonu (0-44) 714-26-59, 714-13-54
Faks (0-44) 714-26-59

 

Nazwa Stanowisko Nazwisko Telefon email
Centrum
Aktywizacji
Zawodowej 
Kierownik Lechosław Świerczyński 714-13-54 caz@puplodz.pl
Referat
Obsługi
Zamiejscowej 
Specjalista ds. Rejestracji Eugenia Pabiniak 714-13-54 w 22 eugenia.pabiniak@puplodz.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę