Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


 • Nabór - Dotacje 30-

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 01.10.2020 r. do dnia 05.10.2020 r.   Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Maksymalna kwota...

 • Nabór - Dotacje 30+

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej...

 • Nabór - Refundacje 30-

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" . Wnioski o...

 • Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 - 22 września 2020 r.

  Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 (usługi społeczne) . Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2020 w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams . ...

 • Nabór - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach: 21.09.2020 r. – 25.09.2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .   Wnioski należy składać do skrzynki podawczej w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52.   Priorytety Ministra Rodziny,...

 • Nabór - Prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż w okresie od dnia 22.07.2020. r. do 11.09.2020 r. przyjmowane są wnioski o organizację prac interwencyjnych do 6 miesięcy. Maksymalna miesięczna kwota refundacji: wynagrodzenie 750,00 zł + składki społeczne od tej kwoty. Pracodawca jest zobowiązany do...

 • Nabór - Staż 30-

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" . Wnioski o...

 • Nabór - Staż 30+

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż w okresie od dnia 17.08.2020. r. do dnia 11.09.2020 r. przyjmowane są wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Nabór jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia.   W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów,...

 • Nabór - Dotacje

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane są od dnia 27.08.2020 r. do dnia 01.09.2020 r.   Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na...

 • Nabór - Refundacje 30-

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" . Wnioski o...

Wyświetlanie 1 - 10 z 107 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę