Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


 • Nabór - Refundacje 30-

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" . Wnioski o...

 • Nabór - Refundacje 30+

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 17.03.2021. r. do dnia 19.03.2021 r. przyjmowane będą wnioski o refundację PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia.   Maksymalna...

 • Nabór - Staż 30+

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (VI)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej...

 • Nabór - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach: 22.03.2021 r. – 06.04.2021 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .   Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można dostarczyć do Urzędu: za pośrednictwem poczty przesyłając je na adres: Powiatowy Urząd...

 • Nabór - Staż 30-

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" . Wnioski o...

 • Nabór - Dotacje 30+

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (VI)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej...

 • Nabór - Dotacje 30-

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" .     Wnioski...

 • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż, rozporządzenie rozdział 3 (PSZ-DBKDG)

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód od dnia 02.02.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego...

 • Nabór - Prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż w okresie od dnia 01.02.2021. r. do 05.02.2021 r. przyjmowane są wnioski o organizację prac interwencyjnych do 6 miesięcy. Maksymalna miesięczna kwota refundacji: wynagrodzenie 1000,00 zł + składki społeczne od tej kwoty. Pracodawca jest zobowiązany do...

 • Nabór - Staż 30+

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej...

Wyświetlanie 1 - 10 z 120 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę