Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż
od dnia 2 lutego 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku trwa nabór wniosków na
DOTACJE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ
rozporządzenie rozdział 3 (PSZ-DBKDG)

UWAGA!!!

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 21.10.2020 roku:

 

rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów:
   42 253 15 12 lub 42 253 15 14 (gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn)
   44 714 13 54 wew. 23 (gmina Koluszki)
- wyznaczone terminy wizyt w pośrednictwie pracy realizowane będą tylko telefonicznie pod numerami telefonów:
   42 253 15 13 lub 42 253 15 14 (gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn)
   44 714 13 54 wew. 23 lub 24 (gmina Koluszki)
- obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 42 253 15 15

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 878 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż prowadzi bezpośrednią obsługę klientów z uwzględnieniem zachowania rygorów sanitarnych. Obsługa prowadzona jest w wydzielonej strefie na parterze przy wejściu do budynku od strony ul. Częstochowskiej 40/52.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).

Jednocześnie w związku ze stanem epidemii prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw, które tego wymagają oraz zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną. W celu złożenia dokumentów w formie papierowej należy korzystać z pojemnika umieszczonego przy wejściu do urzędu od strony ul. Częstochowskiej 40/52.
Przyjęte rozwiązania pozwolą zachować płynność świadczonych przez nas usług.

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy, pracodawcy oraz inni klienci Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód mogą uzyskać wszelkie informacje dzwoniąc na podane numery telefonów.

42 253-15-00 lub 42 253-15-10

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

Pomoc antykryzysowa w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód

Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568 z późn. zm.):

  • pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
    Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

  • wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika.

Wyświetlanie 1 - 10 z 120 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Logo Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, w skład którego wchodzi oddział w Koluszkach, realizuje ustawowe działania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu obsługując mieszkańców:

  • gmin Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol, Nowosolna w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód w Łodzi
  • z terenu miasta i gminy Koluszki w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 36

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę