Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Nagłówek

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łódzkim Wschodnim

  Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,...

Nabór - Staż 30+

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (V)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób...

Nabór - Staż 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (IV)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 ...

Nabór - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach: 01.10.2018 r. - 12.10.2018 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego . Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52. Priorytety Ministra Rodziny,...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi organizuje giełdę pracy na stanowisko ekspedient pocztowy dla pracodawcy Poczta Polska S. A. z siedzibą w Łodzi przy Al. Włókniarzy 227.   Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 12 października 2018 r. o godz....

Nabór - Refundacje 30-

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (IV)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" .   Wnioski o...

Nabór - Dotacje 30+

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (IV)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób...

PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu 21.09.2018 r. przyjmowane będą Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON : 33 000,00 zł ...

Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego . Załączniki Ogłoszenie o naborze do służby...

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn.  „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę