Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Nagłówek

Aktualności

Nabór - Dotacje 30+

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (IV)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób...

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn.  „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie...

Nabór - Staż 30+

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 09.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Nabór jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy , z wyłączeniem osób niepełnosprawnych. ...

Nabór - Staż 30+

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (IV)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób...

Klauzula informacyjna Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód, Administratora Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ŁÓDŹ-WSCHÓD, UL. CZĘSTOCHOWSKA 40/52, 93-121 ŁÓDŹ - ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH OD DNIA 25 MAJA 2018 ROKU OBOWIĄZUJE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R (RODO). ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O...

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie: prawa pracy prawa cywilnego przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej spraw karnych spraw administracyjnych spraw rodzinnych ubezpieczenia społecznego prawa...

PFRON - Refundacje

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 28.05.2018 r. do dnia 01.06.2018 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON : 33 250,00 zł ...

PFRON - Dotacje

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 28.05.2018 r. do dnia 01.06.2018 r. przyjmowane będą wnioski osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON :...

Nabór - Staż 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 ...

Nabór - Dotacje 30+

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (IV)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę