Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Nagłówek

Aktualności

Nabór - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach: 5-7.03.2018 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego . Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn.  „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie...

Zatrudnianie cudzoziemców - niezbędne dokumenty

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88Z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i...

Nabór - Staż 30-

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.

Nabór KFS

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach od 27.11.2017 r. do 30.11.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego . Wnioski należy składać  w pokoju 122  w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52. Aby...

Nabór KFS

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu 09.11.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego . Wnioski należy składać  w pokoju 122  w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52. Aby skorzystać ze środków...

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn.  „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie...

Nabór - Staże dla osób z terenów wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż   od dnia 16.08.2017 r. do dnia 25.08.2017 r.   przyjmowane będą wnioski  o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej.   Nabór skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących tereny wiejskie z ustalonym II...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę