Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Nagłówek

Aktualności

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi organizuje giełdę pracy na stanowisko ekspedient pocztowy dla pracodawcy Poczta Polska S. A. z siedzibą w Łodzi przy Al. Włókniarzy 227.   Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 12 października 2018 r. o godz....

Nabór - Refundacje 30-

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (IV)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" .   Wnioski o...

Nabór - Dotacje 30+

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (IV)" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób...

PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu 21.09.2018 r. przyjmowane będą Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON : 33 000,00 zł ...

Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego . Załączniki Ogłoszenie o naborze do...

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn.  „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie...

Nabór - Staż 45+

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 04.09.2018. r. do dnia 17.09.2018 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Nabór jest skierowany do osób powyżej 45 roku życia z ustalonym II profilem pomocy . W pierwszej kolejności...

Nabór - Staż 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 ...

PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 04.09.2018 r. do dnia 07.09.2018 r. przyjmowane będą   Wnioski osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wnioski o przyznanie...

PFRON - Refundacje

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 04.09.2018 r. do dnia 07.09.2018 r. przyjmowane będą Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON : 50 000,00 zł ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę